grajtv

Twierdza: Edycja ostateczna skróty klawiszowe

twierdza edycja ostateczna

Nowa Twierdza posiada tryb multiplayer, który wymaga od nas jeszcze szybszej rozbudowy naszej twierdzy. Przydadzą sie do tego celu skróty klawiszowe:

Podstawowe Komendy:

 • P – Wstrzymuje akcję gry.
 • Strzałki – Przewijanie widoku mapy.
 • Tab – Włącza lub wyłącza panel interfejsu użytkownika.

Manipulacja Widokiem:

 • Spacja – Przełącza płaski widok krajobrazu, ułatwiając orientację w rozmieszczeniu budynków i terenu. Ponowne naciśnięcie przywraca normalny widok.
 • V – Obniża krajobraz, pozwalając zajrzeć za obiekty.
 • Z – Zoom, czyli przybliża lub oddala widok.
 • X/C – Obraca widok o 90 stopni w lewo/prawo.

Szybkość Gry:

 • +/- (klawiatura numeryczna) – Reguluje tempo gry.

Zrzuty Ekranu:

 • ALT + Q – Zapisuje aktualny wygląd ekranu gry do pliku.

Centrowanie Widoku:

 • S – Droga.
 • H – Siedziba.
 • G – Spichlerz.
 • B – Koszary.
 • M – Targowisko.

Grupowanie Wojsk:

 • CTRL + 0-9 – Tworzy grupy wojsk. Naciśnięcie tego samego klawisza wybiera grupę.
 • SHIFT – Pozwala na wyznaczenie marszu poprzez kliknięcie i rozmieszczenie do dziewięciu znaczników.

Zakładki Mapy:

 • CTRL + ALT + 0-9 – Tworzy zakładkę lokalizacji na mapie. Przywołanie jej następuje przez naciśnięcie ALT i wybranej cyfry.

Tryb Swobodnego Budowania:

 • F1 – Wywołuje zdarzenie lub inwazję (tylko wersja 1.2).

Wieloosobowe Interakcje:

 • Enter – Aktywuje okno rozmowy.
 • F1-F12 – Wysyła komunikat do innych graczy.

Edytor Map:

 • ALT + H – Pauzuje grę.
 • ALT + E – Usuwa wszystkie zwierzęta.
 • ALT + ’ – Panel ustawień początkowych dla scenariusza.
 • ALT + V – Ponowne pojawienie się Lorda.
 • ALT + D – Wyświetla połączenia i warstwy.
 • ALT + , – Zmiana typu mapy i jej rozmiaru. Uwaga: zmniejszenie mapy jest nieodwracalne.